menu-img

KONTAKT

SIGMA-LI Wiejacha Fuchs spółka Jawna

NIP 644-10-19-256
REGON: 272733967
KRS 0000008471 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Dział sprzedaży/Magazyn Centralny
w Ustroniu

ul. Katowicka 197
43-450 Ustroń
sekretariat@sigmali.pl
+48 33 852 79 09
+48 33 852 79 11

DORADCY

Dyrektor ds. export

Mikołaj Serafin
+48/ 0 538 186 179
mikolajserafin@sigmali.pl

Dział reklamacji:

reklamacje@sigmali.pl


Konsultant Techniczny

mgr inż. Jerzy Gąsiewicz
+48 606 786 640
jerzygasiewicz@sigmali.pl

Siedziba
Zakład produkcyjny

ul. Spółdzielcza 15c
43-440 Goleszów
+48 33 852 79 10
Administracja produkcji
produkcja@sigmali.pl

Doradcy techniczni:

POLSKA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

1

Szymon Jaworski

Kierownik regionu
+48 509 033 915
szymonjaworski@sigmali.pl

QR Szymon Jaworski
POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

2

Maciej Sarna

Kierownik regionu
+48 512 054 411
maciejsarna@sigmali.pl

QR Maciej Sarna
POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

3

Maciej Sarna

Kierownik regionu
+48 512 054 411
maciejsarna@sigmali.pl

QR Maciej Sarna
POLSKA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

4

Marcin Kaźmierczak

Doradca Handlowy
+48 514 755 727
marcinkazmierczak@sigmali.pl

QR Szymon Jaworski
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska EFS

    SKONTAKTUJ SIĘ